Speakers

Prof. Robert Jach
Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UJCM, v-ce Prezes PTGiP
Dr Olga Kacalska-Janssen
Dr Agnieszka Rajtar-Ciosek
Dr Ewa Posadzka
Dr Andrzej Zmaczyński
Dr n. med. Tomasz Bereza
Wykładowca
Dr n. med. Joanna Figuła
Wykładowca
Dr Małgorzata Swornik
Komitet Organizacyjny
dr n. med. Wojciech Kolawa
Komitet naukowy