Speaker Listing 2

Prof. Artur Ludwin
Przewodniczący Sekcji Endoskopii PTGiP, Klinika Ginekologii Onkologicznej UJCM
Prof. Hubert Wolski
Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Prof. Tomasz Milewicz
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UJCM
Prof. Inga Ludwin
Katedra Ginekologii i Położnictwa UJCM
Prof. Krzysztof Rytlewski
Katedra Ginekologii i Położnictwa UJCM
Dr Olga Kacalska-Janssen
Dr Agnieszka Rajtar-Ciosek
Dr Ewa Posadzka
Dr Andrzej Zmaczyński