Speaker Listing 2

Wiesława Urbaniec
Kamila Stefańska
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM
Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kędzia
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
Wykładowca