Speaker Listing 4

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UJCM, v-ce Prezes PTGiP
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJC
Przewodniczący Sekcji USG PTGiP, Pracownia USG Zespołu Klinik Ginekologii i Położnictwa UJCM
Przewodniczący Sekcji Sonologii PTGiP, Klinika Ginekologii Onkologicznej UJCM
Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa UJCM
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UJCM