Speakers

Prof. Piotr Sieroszewski
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. Maciej Wilczak
Kierownik Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka
dr n. med. Martyna Trzeszcz
Prof. Robert Jach
Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UJCM, v-ce Prezes PTGiP
Prof. Hubert Huras
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJC
Prof. Marcin Wiecheć
Przewodniczący Sekcji USG PTGiP, Pracownia USG Zespołu Klinik Ginekologii i Położnictwa UJCM
Prof. Paweł Basta
Przewodniczący Sekcji Sonologii PTGiP, Klinika Ginekologii Onkologicznej UJCM
Prof. Kazimierz Pityński
Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa UJCM
Prof. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UJCM
Prof. Artur Ludwin
Przewodniczący Sekcji Endoskopii PTGiP, Klinika Ginekologii Onkologicznej UJCM