Speakers

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM
Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kędzia
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
Wykładowca
Dr n. med. Marcin Rajewski
Wykładowca
Dr n. med. Małgorzata Bińkowska
Wykładowca
Dr n. med Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska
Wykładowca