Zaproszenie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, najbliższy, XXII Zjazd Towarzystwa organizowany przez Zarząd Główny PTP odbędzie się w Poznaniu w dniach 13-15 października br. pod wiodącym hasłem:

Patomorfologia warta poznania.
Czas na kompleksową diagnostykę morfologiczną.

Mamy nadzieję, że planowany Zjazd – najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowe w życiu naszego środowiska – odbędzie się już w formie bezpośredniego spotkania. Ostatnie trudne lata w znacznym stopniu ograniczyły nasze kontakty, dyskusje kuluarowe oraz możliwość wymiany poglądów poza rzeczywistością połączeń zdalnych. Jeśli ze względów epidemiologicznych zostaną wprowadzone ograniczenia, spotkamy się w formule hybrydowej.

Mając na uwadze także spotkania w mniej formalnej atmosferze liczymy na Państwa aktywny udział w Zjeździe.  Jesteśmy przekonani, że Poznań – kolebka polskiej państwowości i miasto łączące tradycję z nowoczesnością – to najlepsze miejsce do wspólnego spędzania czasu, wymiany myśli oraz doświadczeń zarówno w trakcie sesji naukowych jak i w czasie wolnym od obrad.

Miejscem obrad będą Międzynarodowe Targi Poznańskie – miejsce historyczne, gdzie w roku 1929 zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową.

Przedstawiamy listę tematów wiodących

 • Patomorfologia personalizowana
 • Klasyfikacje WHO – nowe jednostki, nowe wymagania diagnostyczne
 • Diagnostyka chorób nienowotworowych
 • Patomorfolog w zespołach wielodyscyplinarnych
 • Nowe narzędzia diagnostyczne wspomagające rozpoznanie (sztuczna inteligencja w patomorfologii)
 • Standaryzacja i akredytacja w patomorfologii.

Proponujemy udział w sesjach naukowych (w kolejności alfabetycznej):

 • Akredytacja – podstawa bezpieczeństwa pacjenta i jakości pracy patologa
 • Choroby wątroby
 • Cytologia na podłożu płynnym od A do Z
 • Cytologia, histologia vs biologia molekularna
 • Dermatopatologia chorób nienowotworowych
 • Dodatkowe techniki morfologiczne w patologii
 • Hematopatologia
 • Leczenie spersonalizowane (celowane) – nowe wyzwanie dla patologa
 • Moje miejsce pracy – rzeczywistość, oczekiwania, marzenia
 • Neuropatologia
 • Nefropatologia dla początkujących i zaawansowanych
 • Nowe jednostki w ostatnich edycjach klasyfikacji WHO
 • Patologia czasów COVID-19 – podstawy i praktyka
 • Patologia eksperymentalna
 • Patologia narządów dokrewnych
 • Patologia narządów płciowych
 • Patologia okresu płodowego i noworodkowego
 • Patomorfologia – pułapki prawne
 • Polak (za granicą) potrafi – doświadczenia i sukcesy
 • Przewód pokarmowy – spektrum możliwości diagnostycznych
 • Przypadek, który mnie zaintrygował
 • Technologie IT w patomorfologii
 • Turniej miast – lokalne innowacje warte rozpropagowania
 • Zespoły wielodyscyplinarne – nie tylko w chorobach nowotworowych

oraz

doniesienia dotyczące wyników własnych badań w ramach prezentacji ustnych i sesji plakatowej

Jesteśmy otwarci na propozycje dołączenia innych tematów. Liczymy, że omawiane zagadnienia spełnią Państwa oczekiwania umożliwiając rozszerzenie wiedzy oraz dyskusje dotyczące aktualnych zagadnień nurtujących patomorfologów.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Z koleżeńskim pozdrowieniem!

Renata Langfort, Janusz Ryś, Jarosław Wejman, Andrzej Marszałek

Informacje organizacyjne
TERMIN

13-15 października 2022

Miejsce

Poznań Congress Center / MTP /, ul. Głogowska 10, Poznań

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział otrzymasz certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Plan powierzchni MTP
Kliknij aby powiększyć i wybrać komfortową drogę do PCC
Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Renata Langfort, Andrzej Marszalek

Sekretarz:

Jarosław Wejman

Skarbnik:

Janusz Ryś

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Andrzej Marszałek
Renata Langfort
Janusz Ryś
Jarosław Wejman

Członkowie:

Dariusz Adamek
Elwira Bakuła
Artur Bartczak
Piotr Bernaczyk
Wojciech Biernat
Katarzyna Błasińska
Maty Braz
Jan Bręborowicz
Ewa Chmielik
Piotr Donizy
Monika Durzyńska
Andrzej Gabriel
Joanna Góra-Tybor
Barbara Górnicka
Wiesława Grajkowska
Tomasz Grzybowski
Dorota Jesionek-Kupnicka,
Ewa Kaznowska
Józef Kobos
Radzisław Kordek
Artur Kowalik

Jakub Kucharz
Halina Kutaj-Wąsikowska
Dariusz Lange
Jan Lubiński
Anna Mrozkowiak
Andrzej Mróz
Agnieszka Nawrocka-Kunecka
Włodzimierz Olszewski
Monika Prochorec-Sobieszek
Konrad Ptaszyński
Michał Pyzlak
Joanna Reszeć-Giełażyn
Małgorzata Szołkowska
Anna Szumera-Ciećkiewicz
Justyna Szumiło
Łukasz Szylberg
Markus Tiemann
Bożena Walewska-Zielecka
Bartosz Wasąg
Piotr Wiśniewski
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
Piotr Ziółkowski

Program naukowy
Tabela opłat
do 15.04.2022rod 16.04
do 15.08.2022r.
od 16.08.2022rna miejscuza 1 dzień
Członkowie PTP 500600 7001000 350
*Lekarze specjalizujący się, członkowie PTP200 250300400 200
*Lekarze specjalizujący się,
niebędący członkami PTP
250 300350 500250
**Studenci50 50 100200150
Pozostali uczestnicy 600 700 800 1200 500

(*) lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii, na podstawie zaświadczenia podpisanego przez kierownika specjalizacji
(**) studenci kierunku lekarskiego lub z zakresu nauk biologicznych i medycznych; nie dotyczy studentów studiów doktoranckich

Rejestracja
Zarejestruj się poprzez wybór formuły udziału oraz elementów dodatkowych
CZŁONKOWIE PTP
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat z 30 punktami edukacyjnymi NIL

700 zł
REZYDENT I
CZŁONKOWIE PTP

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat z 30 punktami edukacyjnymi NIL

300 zł
REZYDENT II
BEZ CZŁONKOWSTWA PTP

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat z 30 punktami edukacyjnymi NIL

350 zł
STUDENT
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat uczestnictwa w XXII Zjeździe PTP

100 zł
POZOSTALI UCZESTNICY
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat uczestnictwa w XXII Zjeździe PTP

800 zł
UROCZYSTA KOLACJA
14.10.2022 - SALA IGLICA

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

200,00
WYKŁADOWCA
CZŁONKOWIE PTP

Prosimy wykładowców programu naukowego, członków Polskiego Towarzystwa Patologów o rejestracje poprzez dedykowany formularz.
Pakiet zawiera uczestnictwo w sesjach i wykładach programu naukowego.

500,00
WYKŁADOWCA
ZAPROSZENI GOŚCIE

Prosimy wykładowców programu naukowego, zaproszonych gości spoza Polskiego Towarzystwa Patologów o bezpłatną rejestracje poprzez formularz.
Pakiet zawiera uczestnictwo w sesjach i wykładach programu naukowego.

0,00
Sesja plakatowa i ustna

Dziękujemy za nadesłanie streszczeń na XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów. Spośród wszystkich prac Komitet wybrał 31 do przygotowania plakatu i opublikowania podczas multimedialnej sesji plakatowej oraz 8 do wygłoszenia podczas sesji doniesień ustnych.

SESJA PLAKATOWA

Prace będą dostępne przez cały czas trwania Zjazdu na ekranach dotykowych. Prosimy o przygotowanie plakatu w formie pionowego slajdu programu power point w formie otwartej lub zamkniętej do pdf o jak najwyższej rozdzielczości.

Prezentacja sesji plakatowej oraz ocena prac odbędzie się w podczas ostatniej przerwy kawowej drugiego dnia tj. w piątek od godz. 17.15 przy ekranach z plakatami.

SESJA DONIESIEŃ USTNYCH

Prosimy o przygotowanie 5-7 minutowej prezentacji w programie power point ze slajdami w orientacji poziomej. Prezentacje należy dostarczyć do punktu multimedialnego (obok pokoju wykładowców) w formie pendrive, na godzinę przed sesją, która odbędzie się 14 października w godzinach 15:45 – 17:15 w sali C. Kolejność prezentacji określa numeracja w dokumencie wybranych prac.

Informacje dla uczestników oraz wykładowców

Wszystkie aktywności Zjazdu będą odbywać się na jednym poziomie na parterze Poznań Congress Center.

Biuro Zjazdu

Biuro znajduje się w holu głównym Poznań Congress Center i będzie czynne:

 • czwartek 13 października w godz. 9.00 – 20.00
 • piątek 14 października w godz. 7.00 – 20.30
 • sobota 15 października w godz. 7.30 – 16.00

Język obrad

 • polski
 • angielski (wykłady gości zagranicznych)

Podczas rejestracji otrzymają Państwo:

 • torbę z programem i materiałami Zjazdowymi
 • identyfikator
 • certyfikat
 • zaproszenie na Wieczór towarzyski w dniu 14.10.  (dla osób, które wykupiły taką opcję za 200 zł)

W przypadku zgubienia materiałów Zjazdowych możliwe jest uzyskanie wyłącznie zastępczego identyfikatora.

Uczestnicy Zjazdu mają zapewnione:

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Program
 • Identyfikator
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • Rozbudowana przerwa kawowa
 • Lunch z regionalnymi akcentami
 • Udział w Inauguracji Zjazdu

Udział w Wieczorze Towarzyskim (dodatkowo płatne – 200 zł)

*impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
*impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE
*finansowanie ze środków pozyskanych z fee uczestników

Identyfikatory

Wstęp do PCC jest możliwy tylko dla posiadaczy identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy wykładowcy, uczestnicy oraz wystawcy są zobligowani do noszenia swoich identyfikatorów. Uczestnicy będą proszeni o okazanie ich przed wejściem do Sal, w których odbywają się warsztaty i sesje. Wstęp na obrady oraz wystawę medyczną jest możliwy tylko dla osób posiadających stosowny identyfikator.

Torby Zjazdowe

Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma torbę Zjazdową z pełnym pakietem materiałów.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnicy Zjazdu otrzymują 30 punktów edukacyjnych.

Wystawa medyczna

Znajduje się na parterze na wprost wejścia.

Gastronomia

Przerwa kawowa – będzie serwowana przez cały czas trwania Zjazdu terenie wystawy medycznej.

Lunch – będzie serwowany w strefie lunchowej po lewej stronie od wejścia

 • czwartek
 • piątek
 • sobota

Kolacja

W czwartek koktajl na stojąco w strefie lunchowej po Uroczystej Inauguracji Zjazdu.
W piątek kolacja zasiadana podczas Wieczoru Towarzyskiego w Iglicy (dodatkowo płatne – 200 zł).

*impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
*impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE
*finansowanie ze środków pozyskanych z fee uczestników

Zakaz palenia

Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia. Palić można wyłącznie na zewnątrz budynku.

Telefony komórkowe

Uprzejmie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych podczas obrad.

Parkingi

Na terenie PCC znajduje się płatny parking. Mieści się bezpośrednio przed budynkiem obrad, może pomieścić 70 samochodów – wjazd od ulicy Matejki. Koszt 25 zł za dzień płatny indywidualnie. Alternatywny płatny parking jest przy Dworcu Głównym PKP vis a vis wejścia głównego na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Multimedialna sesja plakatowa

Prezentacje Sesji Plakatowej będą na holu między Salą Główną a Salami Satelitarnymi

Informacje dla Wykładowców

Pokój Wykładowców znajduje się za Salą Główną po prawej stronie i jest do Państwa dyspozycji podczas wszystkich dni Zjazdu. W Pokoju Wykładowców jest dostępna strefa cateringowa.

Punkt multimedialny znajduje się obok Pokoju Wykładowców. Uprzejmie prosimy Wykładowców o przekazanie prezentacji najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem sesji, podczas której odbywa się prezentacja, w celu jej sprawdzenia.

Walne Zgromadzenie Członków PTP – Piątek 14.10. godz. 18.45 Sala Główna

Partnerzy Zjazdu
Do Zjazdu pozostało...
 • Dni
 • Godzin
 • Minut
 • Sekund
Galeria
Kontakt

Alfakonferencje S.C.